Home

Coaching en counseling

Het gaat bij coaching om jouw ontwikkeling. Heel persoonlijk dus. Jij, als cliënt , staat centraal. De coaching moet dus bij jou passen: bij jouw persoonlijke vragen, problemen en wensen. Ontwikkeling is een doel, dat jij bereikt. Jij gaat aan de slag. De coach helpt "alleen maar". Coaching wordt gebruikt om cliënten in beweging te zetten richting een eerder vastgesteld doel. De combinatie van counseling en coaching is ideaal, omdat tijdens het counselproces juist dit doel helder wordt gemaakt.

Bij counseling ligt de nadruk op het aanspreken van het zelf oplossend vermogen van de cliënt. Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die er worden gevonden meer bij de cliënt passen, en zodoende ook beter eigen worden gemaakt Tijdelijk maar wel met een duurzaam effect. Als cliënt bepaal je aanvankelijk zelf welke onderwerpen er worden besproken.
De coach denkt mee, doet voorstellen, voelt mee en vraagt door. Zo komen we samen uit bij voor jou relevante onderwerpen, vragen en doelen.

Vragen kunnen zijn:

  • Waar liggen mijn grenzen
  • Wat wil ik
  • Waarom reageer ik op een bepaalde manier
  • Hoe leer ik beter omgaan met mijn boosheid
  • Hoe leer ik mijzelf te accepteren
  • Hoe kan ik mijzelf beter voelen in bepaalde voor mij lastige situaties
  • Wat voor stappen moet ik zetten om verder te komen met mijn plan

De Arend Coaching