Missie en visie

Visie

Ik geloof dat ieder mens de eigen antwoorden bij zich draagt, maar dat het soms moeilijk is die te ontdekken. De arend coaching richt zich op mogelijkheden en het zetten van nieuwe stappen. Daarbij is het noodzakelijk om onbewuste obstakels inzichtelijk te maken en te zoeken hoe daar mee om te gaan. Het is mijn verlangen dat mensen echt zijn wie ze daadwerkelijk zijn. Ieder mens is uniek, en aan de ander kant ben je nooit de enige die ergens mee worstelt. Er zijn meer mensen zoals jij.

Missie

Ik wil je helpen inzicht in jezelf te krijgen, zodat je jezelf beter leert kennen, en gebruik kunt maken van je persoonlijke talenten. Soms is het gewoon heel plezierig om je gedachten hardop te kunnen uiten, en dan is het fijn als er iemand ‘meeluistert’ en kan helpen om daar lijn in te brengen. Ik wil je helpen om je vrij te voelen/weten om je eigen beslissingen te nemen, om te weten waar je grenzen liggen, en die ook aan te kunnen geven. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor het leven. Je wordt in ‘je eentje’ geboren, en je gaat ook weer in ‘je eentje’ dood. Alles wat daartussen zit is ‘van jou’: jouw leven. Ik wil je helpen zicht te krijgen op jouw leven. ‘Hoe kan ik meer uit mijn leven halen, en verantwoording dragen voor de dingen die ik doe’. Ik wil ook helpen weer te herstellen als dat nodig blijkt.

Het kan zijn dat je weer hersteld moet worden tot een gezond individu die zijn eigen keuzes maakt, eigen grenzen stelt of dat relaties weer hersteld moeten worden tot gezonde, evenwichtige relaties.

Ik coach je zonder te oordelen. Ik geef je de rust en de ruimte om je eigen gedachten te vormen, en om je eigen overtuigingen te ontdekken. Ik wil ‘meegaan’ op je denk pad, je stimuleren verder te denken.

Christelijke identiteit

Ik ben christen, en werk vanuit een christelijke levensovertuiging. Dit houdt voor mij in, dat ik geloof dat God de mensen gemaakt heeft. En ook dat Hij ze gaven en talenten heeft gegeven. Hij heeft ieder mens even lief; en Hij heeft de mens een eigen verantwoordelijkheid gegeven. Vanuit die gedachte wil ik mensen coachen om te worden wie ze zijn. Ik wil ze coachen in het ontdekken van hun talenten en hun waarde. Ik wil ze coachen in het besef dat ze vrij zijn om te denken wat ze willen, met daaraan gekoppeld dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze denken, en doen, en hiermee ook de regie over hun eigen leven houden of krijgen. Ik coach ieder die dit kan respecteren, christen en niet-christen. Ik zal mijn christelijke visie niet in de coaching uitdragen, maar werk wel vanuit deze visie. Als er behoefte is om over ‘christelijke onderwerpen’ te praten, of de christelijke visie duidelijk mee te nemen, kan en zal ik hierin dus ook van harte meewerken. Ik vind het belangrijk dat de coachee hier toestemming voor geeft.

Doel